Něco o nás

V současné době fungují mladí hasiči Tuchořice 2x v týdnu a to v úterý a neděli od 16:15 – 18hod.

Kolektiv je rozdělen do čtyř kategorii podle věku :                     přípravka 3-6 let

mladší žáci 6-11 let

 starší žáci 11-15 let

dorost 15-18let     

V každé věkové kategorii máme několik dětí, které učíme úměrně jejich věku a schopnostem, to co má správný hasič znát. Pokud dítě dosáhne věku 18 let a osvědčí se může plynule přejít do JSDH obce Tuchořice a stát se opravdovým dobrovolným hasičem.Hlavní osoby v MH Tuchořice

     hlavní vedoucí kolektivu mládeže SDH Tuchořice    Gabriela Beránková

 • vedoucí kolektivu mládeže II. Stupně

 • rozhodčí III.stupně

 • další kurzy

  • garant vzdělávání

  • zdravotník zotavovacích akcí

  • hlavní vedoucí tábora


      

       vedoucí družstva    Jana Misařová  

 • vedoucí mládeže III. stupně

 • rozhodčí III. stupně

                                                        další důležití lidé v našem kolektivu – řidiči, rozhodčí, trenéři apod. 

 • Lukáš Misař – profesionální hasič z HZS Louny 

 • Pavel Beránek ml. – strojník JSDH Tuchořice

 • Martin Šindelář – strojník JSDH Tuchořice

 • Václav Pavlas – strojník JSDH Tuchořice

 • Michal Varga – strojník JSDH Tuchořice

 • ostatní členové SDH a JSDH Tuchořice, kteří nám pomáhají při zajišťování organizace na akcích, které pořádáme nebo spolupořádáme