Něco o nás

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tuchořice po několika letech nečinnosti, obnovila svoji činnost začátkem roku 2003. Nejprve byla zařazena do kategorie JPO-V a v roce 2004 byla přeřazena do kategorie JPO-III. Obec postupně uzavřela smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany se sousedními obcemi a jednotka SDH Tuchořice začala vykonávat zásahovou činnost i pro obce Lipno, Liběšice, Deštnice a Zálužice.
Na základě požadavku obce a na základě potřeby plošného pokrytí území jednotkami SDH, byla Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tuchořice, s účinností od 1.července 2010 přeřazena do kategorie JPO-II. To znamená, že tímto rozhodnutím byla zkrácena doba výjezdu jednotky od nahlášení události z 10 na 5 minut.Jednotka je postupně vybavována materiálem a věcnými prostředky tak, aby mohla spolehlivě plnit stanovené úkoly. 

Nejvýraznějšími událostmi je získání výjezdového vozidla LIAZ 101.860 CAS 25, v září roku 2011 od HZS ,zakoupení nového výjezdového vozidla Tatra Force CAS30/9000/540-S3VH v červenci roku 2017 ,zakoupení nového dopravního automobilu Ford Transit DA-L1Z s přívěsem v dubnu 2019 a pořízení druhého nového výjezdového vozidla SCANIA P 440 B4x4HZ CAS20/4000/240-S2R v lednu 2021.

Velitelem jednotky SDH obce Tuchořice byl starostou obce v roce 2003 jmenován pan Jiří Potužák , od května 2012 je velitelem jmenován pan Libor Richter .Starostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, ZO Tuchořice, je pan Jaroslav Šůma .

Jednotka v dnešní době čítá 25 členů ve výjezdové jednotce a disponuje dvěma cisternovými automobily ,jedním dopravním automobilem s přívěsem a jedním velitelským automobilem.

Mezi největší zásahy kterých se naše jednotka zúčastnila můžeme uvést například povodně na Litoměřicku v roce 2013,požár v Chemopetrolu v Litvínově v roce 2015 a požár v národním parku České Švýcarsko v roce 2022.

Hasiči v obci pořádají několik kulturních akcí ať je to tradiční Šlapka Bédy Keila ,staročeské máje ,tradiční stavění máje ,vepřové hody ,hasičský ples a na dalších akcích spolupracuje s dalšími spolky v obci .

Každoročně navštěvujeme také několik dětských dnů kde uděláme radost dětem jejich oblíbenou pěnou a ukázkou techniky.