Členové výjezdové jednotky


Obsluha motorových pil 


Kurz první pomoci


Nositel dýchací techniky


Garážmistr


Obsluha radiostanic

Libor Richter 

velitel jednotky


Milan Janza

zástupce velitele jednotky


Pavel Beránek st.

velitel družstva

Petr Hrdlička 

velitel družstva

Pavel Beránek ml. 


Václav Pavlas 


Václav Pilař 


Martin Šindelář


Jaroslav Šůma

starosta sboru

Michal Varga 


Vlastimil Andrt


Jiří Daněk 


Michal Halgaš 


Václav Hloušek


Miroslav Jedlička


Pavel Kašík 


Pavel Maule


Roman Nový


Michal Ondrůj 


Michal Pavlas


Jakub Pexa 


Roman Rendl


Antonín Schöner


Jaroslav Štieber


Stanislav Štieber


Radko Tabulka


Lukáš Uhlík